Родителски срещи Първи клас

      Уважаеми родители,
Родителските срещи за първи клас ще се проведат на 27.06.2018г. от 18.30ч. Списъци с разпределение на учениците по класове и класни ръководители ще бъдат качени в сайта на училището на 22.06.2018г. след 17.00 часа. Обръщам внимание, че поради изискването за защита на личните данни, в списъците учениците ще бъдат обявени със своя входящ номер от заявлението за класиране и входящ номер от заявлението за записване.

                                                        Директор


Последни новини

Списък с препоръчителна литература

  Уважаеми ученици и родители, в сайта на училището в раздел Организация, подменю Учебни помагала можете да видите списък с препоръчителната литература за 5 и 6 клас.

Прочети още

Съобщение за учениците от Първи клас

   Уважаеми родители, от  23.07.2018г. 20,00 ч. до 01.09.2018 г. на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg ще се приемат документи за прием в с...

Прочети още

Свободни места в Първи клас

  ОУ "Георги Сава Раковски" обявява две свободни места в Първи клас. Подаване на заявления за записване в канцеларията на училището!

Прочети още