Родителски срещи

  Уважаеми родители, информираме Ви, че на 14.01.2019г. от 18.15ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 5 клас.
  Разпределение по стаи – 5а клас -  Актова зала

                                         5б – Ресурсна стая

                                         5в- кабинет по Технологии 1

                                         5г- Многознайко 

                                         5д – КК1 

                                         5е – ПГ    

     За ученици 6 - 7 клас обща родителска среща ще се проведе след началото на Втори срок. До края на Първи срок родителите могат да се срещнат с преподаващите учители и класни ръководители съгласно графика за консултации.          


Последни новини

Родителска среща за Първи клас

   Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че родителската среща за бъдещите първокласници ще се състои на 21.06.2019г. от 18.00 часа. Разпределение на учениците по класо...

Прочети още

Оформяне на годишен успех в 7 клас

  Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Наредба 11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оформянето на срочен и...

Прочети още

Информация за прием в групи за целодневна организация на учебния ден

   Уважаеми родители, в раздел Прием в сайта на училището е качена информация за кандидатстване за прием в групи за ЦОУД. От същия раздел можете да свалите необходим...

Прочети още