Съобщение

   Уведомявам всички заинтересовани страни, че поради въведеното извънредно положение и с цел ограничаване на разпространеието на covid-19, ограничавам достъпа в сградата на училището на външни лица, с изключение на компетентните органи и служители на фирмите, подържащи инфраструктурата, чийто достъп се осъществява след уведомяване на директора от служител на училището и получено разрешение. Всички въпроси, заявления и др. се изпращат чрез електронната поща и контактната форма на сайта на училището и се обработват по компетентност. Изготвените отговори се изпращат на посочен от подателя електронен адрес. Работно време на канцеларията с граждани от 09.00-16.00ч.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна


Последни новини

Неприсъствени дни в училище

   Дните до 12.04.2020 г. ще са неприсъствени в училище.

Прочети още

Твоите лични данни и интернет - съвети за деца

Комисия за защита на личните данни, Актуални въпроси от обществен интерес Твоите лични данни и интернет – съвети за деца Докато работиш в интернет, 1....

Прочети още

График за електронно обучение

   Уважаеми ученици и родители, качен е нов график за провеждане на дистанционната форма на обучение - http://www.ourakovski.com/download/pages/414/grafik2f26.pdf

Прочети още