Последни новини

Съобщение

facebook thumb

  Уведомявам учениците, учителите и родителите, че МВР ще проведе учебна проверка на системите за оповестяване на 01.10.2020г. от 11.00ч. Част от системата е монтирана и в сградата на училището. Всички да осъществяват задълженията си по график. Не се налага да се предприемат действия. Учителите да уведомят учениците в края на четвърти учебен час, за да се избегне стрес.

Д. Димитров, директор