Последни новини

Съобщение

facebook thumb

Уважаеми родители,

уведомявам Ви, че във връзка с промените в насоките за работа в условията на епидемична обстановка, утвърдени със заповед №РД09-4756/30.11.2021г. на министъра на МОН, учениците от V-VII клас могат да се върнат присъствено, ако 50% от родителите декларират съгласие с тестване два пъти седмично с предоставени от МЗ и МОН щадящи тестове или ученикът притежава валиден зелен сертификат. Необходимо условие е и да бъдат предоставени тези тестове от страна на МЗ и МОН.

В тази връзка, всеки от Вас може да подаде декларация - по електронен път, но задължетилено попълнена, отбелязани чековете и подписана, или на място в канцеларията.

Декларациите са достъпни на училищния сайт.

При съгласие на 50% от родителите с тестването на учениците от V-VII клас и при наличие на тестове, съответната паралелка може да учи присъствено извън случаите на ротация - организацията, която вече действа от 02.12.2021г. При липса на съгласие се учи според условието за ротиране на паралелките.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна