Последни новини

Съобщение

facebook thumb

Давам информация за паралелките V - VII клас и постъпилите декларации за съгласие с тестването:

Връщат се присъствено от 07.12.2021г. вторник, след тестване:

V а - 16 декларации

V б - 24 декларации + 2 сертификата - 26 общо

V в - 20 декларации

V г - 18 декларации + 1 сертификат - 19 общо

V д - 21 декларации

VI а - 17 декларации

VI б - 20 декларации + 2 сертификата - 22 общо

VI в - 17 декларации + 1 сертификат - 18 общо

VI д - 19 декларации + 1 сертификат - 20 общо

VI е - 23 декларации + 1 сертификат - 24 общо

VII а - 21 декларации + 1 сертификат - 22 общо

VII б - 13 декларации + 1 сертификат - 14 общо

VII в - 17 декларации +1 сертификат - 18 общо

VII г - 15 декларации

VII д - 15 декларации + 3 сертификата - 18 общо

От 07.12.2021г. вторник, в ОРЕС остават учениците от VI г клас - 9 декларации - не са достигнати 50% - при постъпване на нови декларации, с които да бъдат достигнати 50% и наличие на тестове ще се върнат и те присъствено.

На 06.12.2021г. организацията е чрез ротация по утвърдения вече график.

Леки почивни дни!