Последни новини

Съобщение

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и учители, предоставям Ви заповед за организирането и провеждането на класни работи за учениците V - VII клас, които се обучават в ОРЕС по желание на родител или в ОРЕС поради липса на съгласие с тестване.

Всеки родител, ученик и учител да се запознае и изпълни. Вижте заповедта тук

Димитър Димитров, директор