Последни новини

Съобщение

facebook thumb

   В срок до 13.00ч. на 21.12.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде заявление за запознаване с резултата от олимпиадата по математика. На 21.12.2021г. до 13.30ч. Светлана Михайлова за V - VII клас и Тодорка Тодорова  за IV клас получават от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет в рамките на дните 22 и 23 12.2021г. от 12.45 – 13.45ч. в присъствието на председателите на комисиите по оценяване и Антоанета Петрова. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.