Съобщение

    Уважаеми родители и ученици, уведомявам Ви, че:
1.  С решение на Педагогическия съвет 03.05.2019г. е обявен за Патронен празник на училището.  Учениците да се явяват на училище след 13.20ч. Тържеството е с начало от 14.00ч. на откритата сцена, в двора на училището. Всички родители са поканени да споделят празника. Край на Патронния празник 16.00ч. До 16.30ч. класните ръководители предават учениците на родителите им. Денят е неучебен, но присъствен.  Занималня преди обед за I - III клас няма да има.
2. В периода 07.05.2019г. - 24.05.2019г., във връзка с провеждането на НВО в четвърти клас, преминаваме ПЪРВА СМЯНА с начало 07.30ч. за III - VII клас и 08.20ч. за I - II клас. За същия период е утвърдено ново седмично разписание за учениците от I - IV клас, което можете да свалите от сайта на училището и ще бъде сведено до учениците от класните ръководители.
3. С решение на Педагогическия съвет на училището 22.05.2019г. е обявен за Спортен празник. Денят е неучебен, но присъствен. Програмата за празника ще бъде обявена своевременно.  Занималня следобед за I - III клас няма да има.
3. Във връзка с провеждането на избори за Европейски парламент, 27.05.2019г. е обявен за неучебен ден със заповед на Министъра на МОН.
4. От 28.05.2019г. преминаваме втора смяна с начало 13.30ч. и обичайното седмично разписание за Втори срок.
Весели празници на всички родители, ученици и служители на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна!


Последни новини

Съобщение

   Уважаеми ученици, учители и родители, уведомяваме Ви, че: 1.      С решение на Педагогическия съвет на училището 22.05.2019г. е об...

Прочети още

НВО IV клас

   Уважаеми родители и ученици, След приключване на изпитванията по учебните предмети, протоколите с резултатите се предоставят за информация на родителите, ч...

Прочети още

Съобщение

Прочети още