Съобщение

    Уважаеми родители и ученици, уведомявам Ви, че:
1.  С решение на Педагогическия съвет 03.05.2019г. е обявен за Патронен празник на училището.  Учениците да се явяват на училище след 13.20ч. Тържеството е с начало от 14.00ч. на откритата сцена, в двора на училището. Всички родители са поканени да споделят празника. Край на Патронния празник 16.00ч. До 16.30ч. класните ръководители предават учениците на родителите им. Денят е неучебен, но присъствен.  Занималня преди обед за I - III клас няма да има.
2. В периода 07.05.2019г. - 24.05.2019г., във връзка с провеждането на НВО в четвърти клас, преминаваме ПЪРВА СМЯНА с начало 07.30ч. за III - VII клас и 08.20ч. за I - II клас. За същия период е утвърдено ново седмично разписание за учениците от I - IV клас, което можете да свалите от сайта на училището и ще бъде сведено до учениците от класните ръководители.
3. С решение на Педагогическия съвет на училището 22.05.2019г. е обявен за Спортен празник. Денят е неучебен, но присъствен. Програмата за празника ще бъде обявена своевременно.  Занималня следобед за I - III клас няма да има.
3. Във връзка с провеждането на избори за Европейски парламент, 27.05.2019г. е обявен за неучебен ден със заповед на Министъра на МОН.
4. От 28.05.2019г. преминаваме втора смяна с начало 13.30ч. и обичайното седмично разписание за Втори срок.
Весели празници на всички родители, ученици и служители на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна!


Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

ЗАПОВЕД На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06...

Прочети още

Честит 24 май

Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! ОУ "Георги Сава Раковски" празнува 24 май - видео

Прочети още

Заявления за Избираем учебен час и Спортни дейности

  Уважаеми родители, с оглед подготовката на следващата учебна година  е необходимо да подадете заявления за Избираеми учебни часове и Спортни дейности, което може д...

Прочети още