Последни новини

Съобщение обедно хранене

facebook thumb

ОУ„Георги Сава Раковски“

СЪОБЩЕНИЕ

Купони за учебната седмица

- 18.09.2023 г. – 21.09.2023 г.

Ще се продават на :

  • 13.09.2023 г.(сряда) от 8,30 ч. до 9,30 ч.
  • 14.09.2023г.(четвъртък) от 8,30ч. до 9,30 ч.              

   във фоайето на училището

Купони за учебната седмица

- 25.09.2023 г. – 29.09.2023 г.

Ще се продават на :

  • 19.09.2023 г.(вторник) от 7,45 ч. до 8,45 ч.
  • 20.09.2023 г.(сряда) от 7,45 ч. до 8,45 ч.

                                          от ръководството на ,, Залива 47 —СП” АД