Последни новини

Съобщение във връзка с купони за храна

facebook thumb

В случай на заболяване на ученик, при невъзможност вече закупени купони да бъдат използвани, купоните могат да бъдат презаверени в дните, обявени за продажба на купони.
В противен случай същите няма да може да бъдат използвани.