Последни новини

Съобщение във връзка с обедното хранене

facebook thumb

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Купони за учебната седмица - 19.09.2022 г. – 23.09.2022 г. ще се продават на :

- 16.09.2022 г.(петък) от 7,45 ч. до 8,45 ч.

Купони за учебната седмица - 26.09.2022 г. – 30.09.2022 г. ще се продават на :

- 20.09.2022 г.(вторник) от 7,45 ч. до 8,45 ч.

- 21.09.2022 г.(сряда) от 7,45 ч. до 8,45 ч.

от ръководството на ,, Залива 47 —СП” АД