Последни новини

Съобщение във връзка с олимпиади

facebook thumb

Запознаване с резултатите от олимпиадите по БЕЛ, Знам и мога и биология и ЗО, както следва:
БЕЛ

В срок до 07.02.2022г. 15.00ч.  всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 08.02.2022г., 12.30ч., Адриана Трифонова получава от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет в рамките на дните 10 - 11 февруари 2022г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Гергана Янчева и Стела Стоянова на 10.02.2022г. и Емилия Радева и Валентинка Димова на 11.02.2022г., които могат да дават разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.

Знам и мога

1.     В срок до 07.02.2022г., 13.30ч., всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 08.02.2022г., 12.30ч., Тодорка Тодорова получава от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет на 9 февруари 2022г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Тодорка Тодорова, която може да дава разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.
биология и ЗО

1     В срок до 09.02.2022г. всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 10.02.2022г. 13.30ч. Светлана Михайлова получава от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет на 11 февруари 2022г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Ивелина Стоянова, която може да дава разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.
Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна