Последни новини

Съобщение във връзка с присъственото обучение

facebook thumb

  Уважаеми родители, учители и ученици,

Уведомявам Ви, че от понеделник, 06.12.2021г. учениците от I - IV клас ще учат присъствено, като ще бъдат тествани по обичайната схема, но вече веднъж седмично в понеделник или в първия учебен ден за съответната седмица.

Учениците от V - VII клас само на 06.12.2021г. се обучават в ротация - без тестване, като VII а,б,в,г,д и VI а,б,в учат присъствено, а V а,б,в,г,д и VI г,д,е учат в ОРЕС.

От вторник, 07.12.2021г. обучението за паралеките, за които има подадени декларации за съгласие с тестването за поне 50% от учениците ще се обучават присъствено, като тестването ще бъде проведено в началото на учебния ден, преди и по време на първия учебен час. Като тестването също ще бъде само веднъж седмично - в първия учебен и присъствен ден от съответната седмица.

За учениците, за които не са подадени декларации за съгласие, а паралеката е в присъствено обучение се организира ОРЕС по желание на родител /наблюдават часовете в определената паралелка за наблюдение на часовете - по една за всеки випуск - възможно е да не е паралелката, в която е записан ученика/.

Паралелка, за която не са събрани поне за 50% от учениците декларации за съгласие с тестването, продължава в ОРЕС по заповед на МЗ.

Допълнително, по-късно днес, ще дам информация за паралелките от V - VII клас ,за които има подадени поне за 50% декларации за съгласие и от 07.12.2021г. ще се върнат присъствено, след тестване. Все още се обработват декларациите.

Ще са ни необходими родители-доброволци за тестването на V - VII клас за вторник. Родителите трябва да притежават валиден сертификат и същия да е представен в училището. Желаещите могат да го заявят на училищната поща до понеделник - 06.12.2021г. 12.00ч., като изпратят и снимка на сертификата си и за коя паралека искат да са доброволци.

Благодаря за спазения срок на родителите и на служителите, които обработват декларациите.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна