Последни новини

Становище на РЗИ

facebook thumb

  Уважаеми родители, ученици и колеги,
след становище на РЗИ - Варна по отношение на използваните предпазни средства в училищата, Ви уведомявам, че ученици, учители и посетители в училището се допускат с цял предпазан шлем и/или маска. Шлем, който обхваща устата и брадичката  НЕ Е ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО и не се допуска използването му като такова. Всеки да се съобрази със становището на здравните власти.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"- Варна