Последни новини

Условия за подаване на документи за прием в ЦОУД 2021/2022 г.

facebook thumb

    Уважаеми родители на ученици от първи клас през настоящата учебна година. Във връзка с утвърдения училищен прием, през 2021-2022 учебна година ще бъдат сформирани две сборни групи за ЦОУД във випуск втори клас. Критериите за подбор и необходимите документи са качени в сайта на страницата Прием. Всички документи се приемат само онлайн на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg .

Приемът на документи ще стартира на 21.06.2021г. в 20.00ч. Документи постъпили преди обявените час и  дата няма да участват в класирането. Всеки подател ще получи вх.№ като отговор на постъпилото заявление в работното време на отговорния служител. Заявленията ще се входират по реда на постъпването им, отчетен от електронната поща. Всички постъпили електронни писма ще бъдат пазени в срок до края на учебната 2021-2022 г. за осъществяване на контрол при необходимост. Прием на заявления до 01.09.2021г. Класиране до 10.09.2021г.

През 2021-2022 учебна година и във връзка с наличните учебни помещения ще бъде осъществен прием в сборни групи за ЦОУД за първи и втори клас.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна