Последни новини

Важно

facebook thumb

    Организация на обедното хранене на учениците от ЦОУД на 21.03.2024 г.

Всички ученици, които са се записали за участие в състезанието "Европейско кенгуру" и посещават ЦОУД, в деня на състезанието ще осъществят обедното хранене в 11:15 часа.
Теодора Борисова - ръководител на 1 В група поема организацията, като придружава в 11:15 часа всички деца от занималните, записани за участие в състезанието в стола на училището. Най-късно до 11:45 часа децата трябва да са приключили с храненето и да бъдат предадени на коридорните квостори на етаж 3.
Всички ученици от група 1 В, които не са записани за участие в състезанието, най-късно до 11:10 часа ще бъдат в групи 1А и 1 Б с ръководители Петя Торопова и Михаела Запрянова и изчакват там до завръщане на техния учител - Теодора Борисова. След, което храненето на останалите ученици от ЦОУД продължава по график.