Последни новини

Важно

facebook thumb

Уважаеми родители, броят на заболелите, включително и с положителен тест учители, продължава да нараства. Във връзка с това от утре, 16.11.2020г, понеделник, всички ученици от I до VII клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние, по приложения график.
Учебният процес е организиран по следния начин:
Учителите от целодневната организация поемат часовете на отсъстващите начални учители:
III a клас - Р. Денева
III д клас - В. Петкова
III е клас - Т. Борисова
IV д клас - П. Торопова
Часовете по английски език на П. Тодорова и М. Христова няма да бъдат взети, поради липса на заместващ учител. Часовете по ФВС на отсъстващите учители ще бъдат взети от класните ръководители.
Целодневната организация на учебния ден се организира по следния начин:
Учениците, които не могат да се включат в синхронното обучение, ще бъдат подпомогнати и консултирани от Д. Янева и Н. Маринова.
Н. Маринова поема I -ви и II-ри клас, а Д. Янева – III - ти и IV - ти клас при следното разписание:
Н. Маринова - от 13.30. - 14.30. ч. - първи клас и от 14.50.ч. - 15.50. ч. - втори клас.
Д. Янева - от 13.30.ч.- 14.30. ч. - трети клас и от 14.50. ч.- 15.50. ч. - четвърти клас.
Седмичното разписание на учениците от V - VII клас също е променено, поради големия брой заболели учители. Часовете по музика на Д. Пончева и по ФВС на Р. Йовков няма да бъдат взети поради липса на заместващи учители. Всички промени можете да видите в електронния дневник.

Разписание на часовете  за I и II клас:
1 час - 8,40 – 09.00
2 час - 09,20 – 09,40
09,40 – 10,10 – голямо междучасие
3 час – 10,10 – 10,30
4 час – 10,50 – 11,10
5 час – 11,30 – 11,50
6 час – 12,10 – 12,30
Разписание на часовете за III и IV клас:
1ч. 08.00-08.20
2ч. 08.40-09.00
3ч. 09.20-09.40
09.40-10.10 – голямо междучасие
4ч. 10.10-10.30
5ч. 10.50-11.10
6ч. 11.30-11.50
7ч. 12.10-12.30
Разписание на часовете за V – VII клас:
1ч. 08.00-08.30
2ч. 08.40-09.10
3ч. 09.20-09.50
09.50-10.10 голямо междучасие
4ч. 10.10-10.40
5ч. 10.50-11.20
6ч. 11.30-12.00
7ч. 12.10-12.40