Последни новини

Важно за родителите на всички ученици

facebook thumb

  Уважаеми родители на ученици, МОН изгражда единна информационна система НЕИСПУО. В платформата права на достъп имат педагогически специалисти, експерти от МОН, РУО, общини и родители на ученици. За достъп в системата е необходимо да се регистрирате. За целта е необходимо да притежавате индивидуален код на ученика, който се предоставя от МОН в профила на всеки класен ръководител. В тази връзка, до 14.12.2022г. всеки класен ръководител ще предостави този код на родител на ученик. Достъп до платформата и регистрация на родител е през следната връзка: https://neispuo.mon.bg/parent-register

 Достъп до Дигитална раница https://edu.mon.bg с вече създадения профил.

Обръщам внимание, че платформите са в процес на разработка и не всички функционалности са налични.

Д. Димитров, директор