Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

Уважаеми родители и седмокласници,

на 13.06.2024 г. ще бъдат предоставени служебните бележки за НВО VII клас. В тях се съдържа лична информация и всеки я получава лично и срещу подпис. При изгубена бележка, ученикът/родителят подава заявление в канцеларията за издаване на дубликат. График за инструктаж и предоставяне на служебни бележки, както следва:

на 13.06.2024г. 

VII а - 13.30ч. в часа по КМИТ в стая 103 - целия клас

VII б - 13.30ч. в стая 102

VII в - 16.10ч. в стая 302

VII г - 13.30ч. в стая 403

VII д - 17.00ч. в стая 405

Всеки класен ръководител събира подписи на учениците си за инструктирани и получили служебна бележка.