Важно за учениците от 7 клас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС
ПРИЕМ 2018-2019 В VIII КЛАС


1. Уведомявам учениците от VII клас, завършили основно образование през учебната 2017/2018 г. и родителите им за възможностите за подаване на документи за участие в класирането за прием в VIII клас, както следва:
•    Учениците и родителите подават документите за кандидатстване на хартиен носител в училищата (центрове – гнезда), в които се приемат документи от обучени специалисти, за участие в класирането. За учениците от ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна, училищно гнездо е СУ „Св. Климент Охридски“ - Варна;
•    Учениците и родителите подават самостоятелно документите по електронен път (от дома или друго място) на следните два електронни портала: priem.mon.bg или 7klas.mon.bg.
•    Учениците и родителите подават документите по електронен път в училищата, в които са завършили основно образование на посочените два електронни портала;
Препоръчвам първи вариант – в училище - гнездо.
2. При кандидатстване за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което се подава в училището – гнездо, заедно с останалите документи за записване. При електронно подаване на документите е необходимо същото да се сканира и прикачи в системата от родителя;
3. За специалностите „Корабоводене – морско“ и „Електрообзавеждане на кораби“ във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ – гр.Варна трябва да имат нормално цветоусещане, съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността „Очна оптика“ в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев“ – гр.Варна – нормален слух, зрение и цветоусещане, съгласно Наредба № 23 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник по очна оптика“, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство;
4. Задължително изискване е всички ученици, завършили основно образование през учебната 2017/2018 г. да участват в държавния план-прием в VIII клас. Всеки родител на ученик, завършил 7 клас, независимо от резултата от НВО по БЕЛ и математика, подава документи за участие в класирането за прием в 8 клас.


Последни новини

Олимпиади

    Уведомявам учениците на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна за: 1. Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе по график на 02.02.2019г. в ...

Прочети още

Продажба на купони

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ И ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВТОРА СМЯНА ОТ 06.02.2019 Г., ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА СЛЕДНОТО: - стойността на закупените купони за дата 22.01 щ...

Прочети още

Удължаване на грипната ваканция

   Уведомявам учениците и родителите, че до 04.02.2019 г. включително, се преустановява учебния процес в училищата от област Варна. 05.02.2019 г. е междусрочна вак...

Прочети още