Важно за учениците от Седми клас

   В периода 10 - 14 юни 2019г., в Часа на класа за съответната паралелка, ще бъдат раздадени служебните бележки за явяване на НВО в седми клас. Присъствието на всички ученици е задължително. Служебните бележки ще се раздават лично, срещу подпис на всеки ученик и след проведен инструктаж. Всеки седмокласник за дните на НВО трябва да разполага със заверена ученическа лична карта, лична карта или ученическа книжка със снимка и служебната бележка.


Последни новини

Униформи

  Уважаеми родители, с цел навременното осигуряване на униформи на новопостъпилите ученици или ученици, нуждаещи се от нови униформи за началото на новата учебна година е...

Прочети още

Получаване на свидетелства от випуск 7 клас

  Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че свидетелствата за завършено основно образование и служебни бележки с резултатите от изпитите от НВО ще бъдат раздадени н...

Прочети още

Безопасност за децата през лятната ваканция

    В периода на лятната ваканция за учениците значително нарастват опасностите от тежки пътнотранспортни произшествия с деца и юноши. През цялото лято ще се извърш...

Прочети още