Важно за учениците от Седми клас

   В периода 10 - 14 юни 2019г., в Часа на класа за съответната паралелка, ще бъдат раздадени служебните бележки за явяване на НВО в седми клас. Присъствието на всички ученици е задължително. Служебните бележки ще се раздават лично, срещу подпис на всеки ученик и след проведен инструктаж. Всеки седмокласник за дните на НВО трябва да разполага със заверена ученическа лична карта, лична карта или ученическа книжка със снимка и служебната бележка.


Последни новини

Родителска среща за Първи клас

   Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че родителската среща за бъдещите първокласници ще се състои на 21.06.2019г. от 18.00 часа. Разпределение на учениците по класо...

Прочети още

Оформяне на годишен успех в 7 клас

  Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Наредба 11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оформянето на срочен и...

Прочети още

Информация за прием в групи за целодневна организация на учебния ден

   Уважаеми родители, в раздел Прием в сайта на училището е качена информация за кандидатстване за прием в групи за ЦОУД. От същия раздел можете да свалите необходим...

Прочети още