Важно за учениците от Седми клас

   В периода 10 - 14 юни 2019г., в Часа на класа за съответната паралелка, ще бъдат раздадени служебните бележки за явяване на НВО в седми клас. Присъствието на всички ученици е задължително. Служебните бележки ще се раздават лично, срещу подпис на всеки ученик и след проведен инструктаж. Всеки седмокласник за дните на НВО трябва да разполага със заверена ученическа лична карта, лична карта или ученическа книжка със снимка и служебната бележка.


Последни новини

Получаване на свидетелство за основно образование

   Уважаеми ученици и родители, уведомявам ви, че свидетелства за основно образование ще се раздават на 02.07.2020 г. при следния график: VII а и  VII б ...

Прочети още

На вниманието на учениците от VII клас

Уважаеми ученици и родители, можете да се запознаете с инструкция за online кандидатстване след завършен VII клас - инструкция  

Прочети още

Разпределение на учениците от Първи клас по паралелки

I а клас, класен ръководител Д. Даскалова I б клас, класен ръководител Д. Любенова I в клас, класен ръководител Д. Димитрова I г клас, класен ръков...

Прочети още