Важно за учениците от VII клас

Уважаеми родители и ученици, във връзка с приема на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите, Ви обръщам внимание за промяна на работното време на канцеларията:

Заявленията се подават в канцеларията на училището в работното време от 8.30 – 17.00ч. в дните от 27 - 28.05.2020г. На 29.05.2020г. заявления ще се приемат в канцеларията от 08.30 - 11.30ч. Обръщам внимание на заинтересованите родители, че след 11.30ч. на 29.05.2020г. няма да се допускат външни лица в сградата на училището,поради подготовката й за ДЗИ и противоепидемичните мерки.

Заявленията на учениците трябва да се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището, като към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

 

Димитър Димитров

 

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна

   


Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

ЗАПОВЕД На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06...

Прочети още

Честит 24 май

Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! ОУ "Георги Сава Раковски" празнува 24 май - видео

Прочети още

Заявления за Избираем учебен час и Спортни дейности

  Уважаеми родители, с оглед подготовката на следващата учебна година  е необходимо да подадете заявления за Избираеми учебни часове и Спортни дейности, което може д...

Прочети още