Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

Информирам учениците от седми клас, че утре - 03.07.2023г. от 12.30ч. ще получат свидетелствата си за основно образование от класните си ръководители, срещу подпис - лично или от родител, както следва:

7а - 100В

7б - 102

7в - 101

7г - 103

7д - 104

7е - 105

Напомням за задължението на всеки да подаде заявление за класиране в периода 5-7.07.2023г. :

- през платформата на МОН с вх.№ и парола от служебната бележка

- в училища гнезда 

- Заявление за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране за прием в VIII клас

- при липса на компютър и/или интернет съдействие и консултация могат да получат и в училище, като подават заявлението лично и през собствения си профил.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна