Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

  Отново напомням, че заявление за участие в класирането са подава в периода 5 - 7.07.2023г. 

Заявлението се подава:

1. През платформата на МОН с потребителско име и парола от сл.бележка.

2. В НАШЕТО  училище, където има определени за целта зам. директор и двама учители с компютър и интернет, които консултират подаващия заявление.

3. Училище гнездо.

Напомням, че училищата гнезда отговарят за няколко училища от град Варна и за да не се натрупват опашки от чакащи, препоръчвам подаване на заявления през платформата или от училището ни, където има комисия, подпомагаща подаването на заявления.

Неподалите заявление до 15.00ч. на 7.07.2023г. ще бъдат потърсени от комисията в училище, за да дадат информация за причините да не е подадено заявление. Всички ученици от 7 клас са в задължителна училищна възраст и подлежат на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОСМИ КЛАС.

Д. Димитров, директор