Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от положените приемни изпити за VIII клас за учебната 2021/2022 г.

Заявление за проверка на изпитните работи