Последни новини

Важно за учениците от VII клас

facebook thumb

Напомням за задължението на всеки да подаде заявление за класиране в периода 5-7.07.2023г. :

- през платформата на МОН с вх.№ и парола от служебната бележка

- при липса на компютър и/или интернет съдействие могат да получат и в:

- училището ни, като подават заявлението лично и през собствения профил и получават консултиране

- в училища гнезда 

Заявление за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране за прием в VIII клас

Инструкция за online кандидатстване за първи, трети и четвърти етап на класиране

Уважаеми родители и седмокласници, корекция на заявления за първи етап на класиране е възможна и от профила на самия ученик. Не е необходимо да се посещава РУО - Варна.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна