Последни новини

Възстановяване дейността на групите за целодневна организация на учебния ден

facebook thumb

  Уважаеми родители,

уведомявам Ви, че със заповед на министъра на здравеопазването РД-01-132/ 26.02.2021, ограничението за присъствени дейности в сборни групи на занималните е отменено. В тази връзка Ви предоставям моя заповед за организирането на дейностите в присъствена среда за учениците, записани в ЦОУД. Обръщам внимание, че за дните 1 - 2.03.2021г. е необходимо да осигурите обяд за децата, който ще консумират в училищния стол. В заповедта е описана организацията за закупуване и презаверяване на купоните.

ЗАПОВЕД

Д. Димитров, директор