Последни новини

Записване на ученици в Първи клас

facebook thumb

 Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
уведомявам Ви, че на 11.06.2021г. и на 14.06.2021г. от 09.00ч. до 18.00ч., както и на 15.06.2021г. от 09.00 до 17.00ч. ще можете да запишете класираните деца.
Необходими документи за записване на първокласник:

1.        Копие и оригинал (за сверка) от удостоверение за раждане на детето;

2.        Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;

3.        Документ, удостоверяващ обстоятелствата по:

- дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки;

- дете на един или двама починали родители – 30 точки;

- дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

Заявление, декларация за доброволно предоставяне на лични данни, както и карта за характеристика на средата, които се подават при записването можете да изтеглите от секцията ПРИЕМ или да попълните на място в училището.

За записването се влиза през южен вход /вход през терасата/. Влизането става само с лични предпазни средства и по едно семейство на работно място. Чакащите са на терасата или двора и при спазване на дистанция.