Последни новини

Записване на ученици в първи клас

facebook thumb

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници, уведомявам Ви, че записването на приетите от второ класиране  ученици започва в 09.00ч. на 04.07.2022г. Работно време на комисията за записване е  на 04.07.2022г. и на 05.07.2022 г. от 9.00 до 17.00ч.

Необходими документи за записване:

1. Заявление до директора
2. Декларация предоставяне лични данни
3. Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето
4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
5. Документи, удостоверяващи обстоятелствата:

 - дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки;
 - дете на един или двама починали родители – 30 точки;
 - дете от семейство с повече от две деца – 30 точки.

Място за записване: през вход при терасата от южната страна на сградата, в стая ПГ.

Д. Димитров, директор