Последни новини

Заповед за разпределение на учениците от първи клас по паралелки

facebook thumb

Заповед за разпределение на учениците от първи клас по паралелки - вижте тук

За връзка с класните ръководители можете да използвате служебните електронни пощи - вижте тук

Родителска среща по паралелки ще бъде проведена на 06.07.2022 г. от 18.00 часа в класните стаи на паралелките:

I А клас - стая ПГ

I Б клас - 101 стая

I В клас - 102 стая

I Г клас - 103 стая

I Д клас - 104 стая