Английски език

Английски език

Кодове за достъп до виртуалните класни стаи, учител Кристина Христова:

5 д   ujyw2px
6 г   apm4qxk
6 д   sfz3bmn
6 е   ozkslh4
7 а   yxhse4j
7 б   ffx7nbi
7 в   ypp2drj
7 г   l5ldd5k

Учител Петя Костова:

5а - gu3v3ep
5б - dgmljzx
5в - kdbrsxl
5г - 6h26gda
6a - ckvojf4
6б - xt247pr
6в - fg6nno7

21.04.2020 г. - качени са нови материали по АЕ