ИИ, ТП, Музика, ФВС

ИИ, ТП, Музика, ФВС

КАЧЕНИ СА НОВИ МАТЕРИАЛИ ПО ТиП - 21.04.2020 г.

Музика:  5 а,б,в,г,д. код: tgvgfhq
6 а,б,в,г,д,е. код: 5xqu5tu
7 а,б,в,г. код: e6soevg

Изобразително изкуство:

Пенка Рашева:
ИИ 5а код: d665vpu
ИИ 5б код: w56p45h
ИИ 7г код: 3hi6wnh

Недялка Христова:

5кл.код:g4x5tai

6кл.код:67hi4rn

7кл.код:fqjsxps
2.    Технологии и предприемачество:

Учител П. Рашева:
ТТ 5а код: wddwlpe
ТТ 5б код: tn7tsbk
ТТ 5в код: 47m3tuy
ТТ 5г код: xcygehh
ТТ 5д код: 5bx72xm
ТТ 6а код: 2gojj62
ТТ 6б код: dlkrnps
ТТ 6в код: kfpbosc
ТТ 6г код: 5elxl4i
ТТ 6д код: 4wys7mk
ТТ 7а код: vsstt4w
ТТ 7б код: hz3rdai
ТТ 7в код: xeqol5

Учител Л. Недкова:5а първа група  код: ms73t5v
5б първа група  код: gyb4sj7
5в първа група  код: sj4zdpj
5г първа група  код: vt5m5lm
5д първа група  код: k7kyi5y
6а първа група  код: rhnxpxe
6б първа група  код: bmr4qzr
6в първа група  код: 4oirlpm
6г първа група  код: 5pxwl7k
6д първа група  код: fn2mwi5
6е клас               код: n5qwykr
7а първа група  код: fy3ecic
7б първа група  код: o7pnof4
7в първа група  код: hptw6co
7г клас               код: nqeavkd

ФВС:

Красимира Тодорова
6а - dpb54qn
6д - 5nhybfx
6е - ibyckb5
7а - 2v7yd6x
7б - 2kv6wx4
7в - nsoxxa6
7г - aoilroh

Руси Йовков:

5б-6k7vvbi
5в-ae64ska
5г-sfyprr7
6б-fdn4bjy
6в-stugfop
6г-nuufd5c
6е-nd3dkf7

Теменуга Денчева

5а клас i5leigl

5 в клас zpjah5k

5 г клас an3wvqu

5 д клас ff574rh

Румен Атанасов:

СД 6 Д клас Код на курса j2lq75r
ФВС 5 Д клас Код на курса  thtr7uz
ФВС СД 6 А клас Код на курса nl5lbmm
ФВС СД 6 В клас  Код на курса  coip3ga