ИТ

ИТ

Кодове за достъп до виртуални класни стаи:

7 клас - e6vu7wx

6б ИТ 5tfvxyv        
6В ИТ   3m5nxax        
6Г ИТ cznaz3d
7б ИТ o2lctty

5а втора група   код: ifbscwt
6д първа група  код: in2un3k
7а първа група  код: xeiugb2

21.04.2020 г. Качени са нови материали по Информационни технологии