Математика

Математика

06.04.2020 г. - Качени са нови материали по Математика Избираема подготовка за учениците от VII г клас.

Кодове за виртуални класни стаи:

5a   imu5xz4
5b   xgi5tjv
5в   4ybxh4b
5г    mvfj2zl
5д   qyv6474
7a    t3i3c26

6 в   wzkkomf

6Б    xsoa3pq

7 a

6 а Математика и ИТ pvdxtx2

6 Г Математика 2ateqqn

6Д Математика r6yitvb   

6Е Математика и ИТ huspodo
Физика
Код на курса
t3i3c26
7 б
Математика и физика
Код на курса
pgv2g25
7 в
Математика физика
Код на курса
qdad5mx
7 г Код на курса
gdqxcdw