Електронно обучение

Електронно обучение

Правила за безопасност на деца и ученици в компютърната мрежа

Безплатни електронни учебници:

изд. "Просвета"

изд. "Педагог"

изд. "Клет"

Електронно учебно съдържание

С пожелания за приятно лято от учениците от VI в клас!