Педагогически съветник и психолог

Педагогически съветник и психолог

Педагогически съветник

Кремена Любомирова Стоянова

Магистър по психология

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Семеен консултант
Педагогически съветник на училището от 2022 година

Психолог

Стефан Борисов

Психолог на училището от 2019 г.

Божидара Светославова Гочева

Магистър по психология

СУ "Свети Климент Охридски"

Психолог на училището от 2022 г.