Патронен празник

Патронен празник

  Образованието и културата са основните стълбове в развитието на една личност, на един народ, на една нация. Те са жалоните на бъдещето, защото духовният просперитет определя и мотивира икономическия разцвет. Липсата им е отказ от себеуважение, себепознание и себепостигане.
Това са заветите на патрона на нашето училище Георги Сава Раковски – баща на българската възрожденска философска мисъл, на етнологията, историята, задълбочен изследовател на езика ни, идеолог на българската духовност. Човекът, който ни научи да търсим и постигаме свободата в нас и извън нас. Това е и пътят, по който вървим и ние в продължение на 75 години. Подготвяме поколения българи без излишна показност, а следвайки зова на сърцето, на българската духовност и самоуважение, на доверието и любовта към отечеството.
 ОУ „Георги Сава Раковски“ отваря врати през 1947 година. Обучението се води със слети паралелки, а учителският персонал се състои от двама учители. На 5 ноември 1967 година в 11 часа след тържествен сигнал от десет фанфаристи е открита сградата, в която в момента се помещава училището. На 14 април  1968 г. е отпразнуван първият патронен празник.
            Тази година училището празнува своя 75- годишен юбилей.