Прием

Училищен план прием за учебната 2019 - 2020 година, както следва:
    Прием в първи клас:

    I клас – 4 паралелки по 24 ученици – 96 ученици

 В паралелките от I клас учениците ще изучават като Избираеми учебни часове Български език и литература, Математика и Английски език.
    Критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 година са приети от Община Варна и публикувани на интернет страницата на училището.
    Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден
    първи клас – 3 сборни групи –  84 ученици общо
    втори клас – 2 сборни групи – 56 ученици общо
    трети клас – не се предвижда – 0 ученици
    четвърти клас – не се предвижда – 0 ученици
  Прием в пети клас:
    V клас – 5 паралелки по 29 ученици – 145 ученици / 147 ученици в настоящия момент в четвърти клас разпределени в 5 паралелки/– прием в пети клас се извършва за свободните места.
    В останалите класове няма да има промяна в броя на паралелките. Свободните места в тях ще са съгласно чл. 104 от Наредба №10от 1.09.2016г.

Електронна платформа за прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2019 - 2020 г.

Прилежащ район

Последни новини

Съобщение

   Уважаеми ученици, учители и родители, уведомяваме Ви, че: 1.      С решение на Педагогическия съвет на училището 22.05.2019г. е об...

Прочети още

НВО IV клас

   Уважаеми родители и ученици, След приключване на изпитванията по учебните предмети, протоколите с резултатите се предоставят за информация на родителите, ч...

Прочети още

Съобщение

Прочети още