ОП - ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ - 18.03.2020Г.

Номер на преписката в АОП 966174 - http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=966174

Номер на преписка на обявление на възложена поръчка в АОП: 971679 - http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=971679

18.03.2020г. -  „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците  от  I, II, III, IV, V, VI и  VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”- Варна, за учебната 2020/2021 година“ по обособени позиции, както следва:

   1. Обособена позиция №1 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, II, III, IV, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „Просвета- София“ АД, за учебната 2020/2021 г.“

    2. Обособена позиция №2 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, IV, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „Клет България“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“

   3. Обособена позиция №3 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „Бит и техника“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“

   4. Обособена позиция №4 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, III, IV, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“

   5. Обособена позиция №5 – „Доставка на учебници и електронно четими учебници по учебен предмет „Изобразително изкуство“ за учениците от I клас, издавани от издателство ИК „Рива“ АД, за учебната 2020/2021 г.“

Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

ЗАПОВЕД На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06...

Прочети още

Честит 24 май

Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! ОУ "Георги Сава Раковски" празнува 24 май - видео

Прочети още

Заявления за Избираем учебен час и Спортни дейности

  Уважаеми родители, с оглед подготовката на следващата учебна година  е необходимо да подадете заявления за Избираеми учебни часове и Спортни дейности, което може д...

Прочети още