Страничка на родителя

Страничка на родителя

Във връзка със стартирането на новата учебна година, Ви уведомяваме, че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие тематичен информационно-разяснителен материал през призмата на защитата нанеприкосновеността на личния  живот и личните данни на децата.
Със същият може да се запознаете на интернет страницата на КЗЛД в раздел
"Децата и техните лични данни" - https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1422

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID - 19:

0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък в часовия диапазон 08,30 - 11,30 и 12,30 - 16,30 часа.

Как да помогнем на децата да се справят със социалната изолация - съвети и насоки от Марина Габровска, педагогически съветник в ОУ "Георги Сава Раковски"

За родителите на първокласниците - презентация

Връзката между сензорната интеграция и вниманието - презентация

Емоционална интелигентност при учениците - презентация

За вас, родители: Кризи и кризисна интервенция в училищна среда

Родителски стилове и техният ефект върху развитието.

Как децата възприемат кризата - презентация

24.04.2020 г.

Здравейте, уважаеми родители.                              
Тази седмица сме приготвили презентация за учениците/ 4-7 клас/, в която им даваме някои идеи за оползотворяване  на времето в  условията на изолация. Можете да я разгледате заедно и да обсъдите какво от предложенията ви допада, какво вече сте направили у дома и какво още може да се направи.
През изминалите дни разговаряме с родители и ученици и  разбираме, че всеки се справя  в условията на дистанционно обучение със свой собствен темп, усилия,      възможности и настроение.  Някои от учениците, с които разговаряме споделят, че сега прекарват повече време с родителите си и това им харесва.    Неминуемо, условията на живота ни са променени и  това предизвиква стрес. Както постъпването на нова работа , смяната на жилище , болест в семейството и още много други. Особеното в  днешните дни е  превръщането на общуването и близостта в риск, а  близкото бъдеще  в неизвестност. Неизвестността е това, което обикновено създава страхове и напрежение в ежедневието.  За децата е много важно да виждат родителите си спокойни и уверени в това, което правят. Житейските опорите на всяко дете са неговите родители . Децата следят / най-често неосъзнато/ как реагират родителите им на конкретни ситуации, как си говорят и как общуват, как се чувстват. Кризата може да бъде възможност, предизвикателство, създаване на нагласи към новите условия. Ние се надяваме да извървим заедно този път.
                                                                   С поздрав:   Марина Габровска
                                                                                                  Стефан Борисов

 

Уважаеми родители,
През последните седмици информацията и темите за коронавируса ни заливат от всички медии и средства за комуникация. Нашето намерение е да отделим за вас конкретни въпроси, които да коментираме с желанието да сме полезни в ежедневното общуване с децата в условия на изолация.
Редица изследователи анализират начините, по които се справят възрастните в ситуацията на физическо дистанциране. При  децата ежедневието също се променя и  се налага да  се адаптират към нов ред и правила.
За съвременното  дигитално поколение  нуждата от реална комуникация,  не е толкова голяма, както при нас възрастните.Те продължават да общуват с връстниците си по познат и използван от тях и преди начин.
 
Децата постоянно чуват от медиите и от родителите си за  заплаха, която  навлиза в ежедневието  и поражда страхове. Те могат да преживяват гняв, страх, да се натъжават, да им е скучно, да са по-раздразнителни. Възможно е  да се стигне до нарушаване динамиката на съня – да заспиват късно или да спят до обяд; може да се промени начина и режима на хранене.
 При децата са спестени страховете от бъдещето. Възприемането на действителността при тях е ориентирано "тук и сега".
 Предвидимостта на ежедневието е много важна за справяне с тревожността при децата.
 В ситуация на криза е  необходимо да се създаде предвидимост на средата -  да има ритуали, създадени от родителите, които ще дадат сигурност на децата. Такава роля може да изиграе дневният режим – той създава ритъм, който помага  на децата да се справят с необичайната ситуация.
 
Днес сме подготвили за вас презентация, посветена на изграждането на режим  в ежедневието и ползите от него за емоционалното състояние, сигурността и поведението на децата.
                                                                

                                                                С поздрав: Марина Габровска
                                                                                      Стефан Борисов