История

История

    През 1946/1947 година в квартал "Рупи" /сега кв."Чайка"/ - град Варна, по настояване на жителите в квартала, училищната власт отрива Народно първоначално училище, на което дава име "Георги Сава Раковски". То се помещава в почивната станция на ІІ-ра софийска девическа гимназия, състояща се от 2 стаи, една детска градина и една учителска стая. Училището прибира децата от квартала и живущите от вилите до двореца Евксиноград.

    През 1957 година се извършва ремонт на сградата, поставя се паркет, изгражда се географска площадка. Съставът на учениците е от различни съсловия - деца на работници, служещи, военни и др.

    През 1960-1961 година паралелките са вече осем, детските градини - две, а броят на децата достига 250.

    През учебната 1967/1968 година е открита новата училищна сграда, в която учим и днес. През пролетта на 1968 година с Указ на Народното събрание, училището е наречено 25-то основно училище "Георги Сава Раковски". Първи директор е историкът Петър Стоянов, който по-късно е автор на книгата за стара Варна.

    Две години по-късно, учениците са вече над 2000 и се разделят в две основни училища - Георги Раковски и Захари Стоянов.

    От 1 септември 1978 година ОУ "Г. С. Раковски" престава да съществува самостоятелно, тъй като е включено в V-то ЕСПУ "Димитър Полянов". През този период, директор на училището е Надя Христова Цингова. Учители на училището от 1967 г. до 1991 г.:

Петър Иванов Стоянов - директор
Христина Кънчева Николова - помощник -директор
Веска Бетова Алипиева - помощник-директор
Станка Стоянова Иванова - директор
Найда Сотирова Димитрова
Руска Вълчева Ламбова
Параскева Тодорова Томова
Керка Георгиева Михова
Райна Василева Христова
Зорка Василева Тунчева
Иван Мавродиев Савов
Софка Георгиева Димова
Катя Кирилова Костадинова
Маргарита Йотова Иванова
Цветанка Атанасова Костадинова
Иванка Кънчева Иванова
Евгения Симеонова Бакърджиева
Цонка Петкова Недева
Георги Аврамов Цонев - помощник-директор
Капка Атанасова Пешева
Зафирка Желязкова Манева
Тодор Петров Тодоров
Милка Георгиева Дечева
Милка Ганева Антонова
Данка Христова Нинова
Вицис Сава Грънчарова
Радка Петрова Йорданова
Людмила Иванова Стоилова
Величка Великова Даскалова
Елена Александрова Колева
Радка Иванова Ганчева
Мария Николова Петрова
Даря Василева Иварова
Елена Пантелеева Александрова
и още много други учители.


    С решение на Общинския съвет от 7 май 1991 година, V-то ЕСПУ се разделя на гимназия и основно училище, което през 1991-1992 година естествено възстановява името си Георги Сава Раковски.

    През учебната 2005/2006 година в училището се обучават 800 ученици в 34 паралелки и 1 подготвителна група. Колективът включва 56 учители и 15 човека помощен персонал.

    Училището има високи постижения в различни направления. Учениците са сред най-добре представящите се на приемните изпити. 14 учители са носители на квалификационна степен.

    Носители на награда "Варна" са:

2001 - Румен Атанасов - учител по ФВС

2003 - Валери Лилов - V клас за високи спортни отличия

2003 - Ученическият отбор по шахмат, европейски шампион за училищни отбори.

2004 - Сашка Ясенова - начален учител

2004 - Красимир Цветков - директор на ОУ "Г. С. Раковски"

    Характерно за училището е добрата учебно-възпитателна работа на педагогическия колектив, доказателство, за което е добрият успех на учениците. Впечатлява и активната и разнообразна извънкласна работа. Всяка година през март се организира пролетно надиграване - преглед на художествена самодейност. Най-добрите изпълнения се включват в концерта по случай патронния празник на училището.

    Държавни шампиони от ученически игри са Николай Шопов, Валери Лилов и Калина Тодорова. В училището 2 години учеше изключителният музикант Давид Игорев Дяков, приет за студент на 11 години в НБУ, специалност класическа китара. Училището е уникално с продължаващото повече от 12 години обучение по философия за деца в начален курс "Елфи" и "Пикси". Кукленият театър е единственият сред училищата в град Варна и всяка година с изявите си радва деца и родители. 11 поредни години учители и ученици провеждат училищния концерт в зала "Конгресна" на ДКС - винаги в навечерието на Гергьовден, избран за патронен празник на училището през 1992 година.