Проекти на училището

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

ОУ ”Георги Сава Раковски” участва в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За учебната 2019/2020 г. e сформиранa 1 групa "Дигиталният свят - нашето бъдеще" с ръководител г - жа Десислава Георгиева.

Прочети още
Програма "Медиацията в училище"

Програма "Медиацията в училище"

ОУ "Георги Сава Раковски" участва в програма на РУО Варна "Медиацията в училище - средство за разрешаване на конфликти". Ученици- медиатори :
Хелена Момчилова и Жорж Тодоров от  6 в клас
Ясмина Ел Визри и Радо Николов от 7а клас
Учениците  се включиха активно в състезание по медиация,
 организирано от Институт  Итера  и РУО –Варна през месец ноември 2018 г.

Прочети още