Педагогически съветник и психолог

Педагогически съветник и психолог

Педагогически съветник

Кремена Любомирова Стоянова

Магистър по психология

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Семеен консултант
Педагогически съветник на училището от 2022 година

Психолог

Божидара Светославова Гочева

Магистър по психология

СУ "Свети Климент Охридски"

Психолог на училището от 2022 г.