Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

2020 - 2021 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09.00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV клас през учебната

2020 - 2021 година:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа