Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2022-2023 година

Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление по образец в канцеларията на училището в периода от 01.02.2023г. до 12.00ч. на 17.02.2023г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок са предават на РУО - Варна и се регистрират в ЕИСИП. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе само при наличие на желаещи ученици на 14.06.2023г. /между НВО по БЕЛ - 13.06.2023г. и НВО математика - 16.06.2023г./. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Изтеглете заявлението от тук

При въпроси се обръщайте към класен ръководител, преподаващия учител по АЕ и/или директор.

Д. Димитров, директор

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

 

2022 - 2023 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09.00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV клас през учебната

2022 - 2023 година:

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа