Пролетно математическо състезание

Пролетно математическо състезание

   Предоставям информация за провеждането на "Пролетно математическо състезание за ученици 5-7 клас".

Участието се заявява пред директора на училището, в което се обучава ученикът, придружено от декларация по образец, в срок до 13.30ч. на 14.03.2024г. Състезанието се провежда в гр. София, в 119 СУ "Академик М. Арнаудов" в периода 29-31.03.2024г. Финансовите средства за участие в състезанието са за сметка на заявителя.

Прилагам - декларация в прикачените файлове надолу.

В прикачените файлове вижте заповед за Пролетно математическо състезание за IV клас. Заявление и декларация за участие се подават на място в канцеларията на ОУ "Георги Сава Раковски".

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна