Последни новини

Анкетно проучване

facebook thumb

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на родители относно нагласатада прилагатпродукти на растителна основа на децата си

 Настоящата анкета е част от проучване за продукти на растителна основа (фитопродукт), с различен режим на регистрация, прилагани сред педиатричните пациенти в България за лечение и/или профилактика на различни заболявания.Въпросникът съдържа 3части: 1. Демографска характеристика нареспондентите –възраст, образование, населено място,брой деца на които е родител, възрастова група на децата. 2. Данни за продукта. 3. Фактори на въздействие при покупката на продукт на растителна основа.

Резултатите от анкетата ще бъдат използвани с изследователска цел и ще допринесат за създаването и производството на продукти на растителна основа, прилагани сред педиатричната популация.

Уважаеми родители, настоящата анкета е доброволна, анонимна и с положително становище от РУО Варна за предоставянето й на родителите на ученици. При желание от Ваша страна можете да я попълните. Благодаря!