Последни новини

Достъп до канцеларията на училището

facebook thumb

СЪОБЩЕНИЕ

Достъпът до Канцеларията на ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Варна
се извършва САМО ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ И ПО ЕДИН.
НЕ СЕ РАЗРЕШАВА СТРУПВАНЕ НА ХОРА!
ДОСТЪПЪТ НА УЧЕНИЦИ НЕ Е РАЗРЕШЕН!

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Директор на ОУ „Г.С.Раковски“