Последни новини

Европейска седмица на програмирането

facebook thumb

   На 17 октомври  в ОУ ,,Г. С. Раковски,, отбелязахме Европейската  седмица на програмирането. Учениците от IV д клас, с класен ръководител Десислава Георгиева, използваха бинарното кодиране, за да превърнат символите от името на патрона на своето училище Георги Сава Раковски в двоичен код. Кодът бе заменен с цветни мъниста, от които учениците изработиха бинарни гривни.