Последни новини

Грипна епидемия

facebook thumb

  Уведомявам учениците, родителите и служителите на училището, че със Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на МЗ е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г., включително. Дните са неучебни за учениците. Изпитите на учениците в СФО се отменят.

  Всички педагогически специалисти ползват платен годишен отпуск за посочените дни. Заявленията се подават в канцеларията на служител ЧР - Венета Вълкова на 06.03.2020г. от 8.30 - 16.30ч.

  Женя Велчева - ЗДАСД изготвя график със задълженията на непедагогическия персонал в дните обявени за неучебни и/или ползването на отпуск. За възстановяванито на учебните занятия ще бъде съобщено, чрез сайта на училището.